Kurumsal Anayasamız

Küresel yarışta öne geçmedikçe iddiaların hakim olması beklenemez. “Önce Nitelik” temel sloganı ASRİAD’ın ve tüm mensuplarının hayata bakışını ifade etmektedir. Bu doğrultuda nitelikli iş, nitelikli insan ve nitelikli ekonomi tezini gündemde tutmak ve tüm insanlar için memnun olacakları bir ekonomik ve sosyal hayat üretmek ASRİAD için temel hedeflerdendir.

 

Günümüzün ekonomik gerçekliğini yakalamak esastır. Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon, patent, faydalı model ve dijital ekonominin getirdiği tüm yenilikler ASRİAD için öncelikli konulardır.
İnşa edilen bu işadamları örgütü, inançla, ahlakla, vizyonla ve pratik becerilerle çevresine önderlik yapacak ve öncelikle coğrafyamızın gelişmişliğine katkı sunacaktır.
Türkiye zemini gelişim için vizyoner olmak için son derece müsaittir.


ASRİAD’a inananlardan beklenen, sadece bu iddianın sahibi olma konusunda niyetli, gayretli ve bilinçli olmaktır. İslam coğrafyası, eninde sonunda kendi inanç sistemine göre bir hayat düzenini talep edecek ve hayatına taşıyacaktır. Bu ulvi amacın gerçekleşmesi için bugünden sorumluluk hissetmek ve bu süreçte göreve gönüllü olarak katılmak çok kıymetli bir tercih anlamına gelmektedir.


Onun için bu çalışma önemlidir ve kendi başına kıymetlidir. İnançla bu yapının bir parçası olmak hem bugün hem de gelecek zamanlarda ki görevi yerine getirme huzurunun başlangıç noktası olacaktır.  ASRİAD, olabildiğince nitelikli, derinlikli ve kapsamlı işler yapma azminin adresidir.

Copyrigt © 2023 Play Medya ®