Merkez Bankası Eski Başkanı Yılmaz'dan Ekonomi Projeksiyonu

Merkez Bankası Eski Başkanı Yılmaz'dan Ekonomi Projeksiyonu

Korona Pandemisi dönemi sonrası ASRİAD'lı iş insanlarına yeni ufuklar açmak ve yaşanacak değişim sürecine hazırlamak amacıyla düzenlenen ve yoğun ilgi gören tele konferanslar serisi, Merkez Bankası Eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın verdiği telekonferans ile devam etti.

"Korona Sürecinde Meydana Gelen Gelişmelerin Ekonomik Analizi ve Sonrası İçin Projeksiyon" konulu konferansa Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilerken programa ASRİAD Genel Başkan Adnan Danışman, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye'nin her yerinden çok sayıda ASRİAD üyesi iş insanları katıldı.
 

MB Eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz programda yaptığı açıklamada, korona süreciyle birlikte toplumun önemli bir kısmının gelirlerini kaybettiğini, ekonominin hem arz hem de talep tarafında önemli sorunlar ortaya çıktığını söyledi. Mevcut durumun özellikle hizmet sektörü ve turizm sektörünü bilhassa olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Yılmaz, ekonomiden siyasete ve sosyal politikalara kadar yeniden bir değerlendirme sürecine girildiğinin altını çizdi.
 

Yılmaz, Türkiye'nin korona sürecine bütçe açığı ve batık krediler döneminde yakalandığını ve kaynakların olmadığı dönemde yakalanmanın zorluklarını yaşadığını ifade ederken hükümetin açıkladığı tedbirlerin sadece tüketime yönelik olduğunu, oysa üretime yönelik olarak iş insanlarını destekleyici politikalar çizilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Hükümetin Merkez Bankası ile uyum içinde çalışmasını yanlış bulduğunu ifade eden Durmuş Yılmaz, bürokratların hükumete hizmete değil millete hizmet vermekle sorumlu olduğunu, gelinen süreçte şeffaflığın ve hesap verilmesi döneminin kaybolduğunu, özellikle makro projelerde yapılan harcamaların hiçbir şekilde kamuoyu tarafından takip edilemediğini, bunun da ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu dile getirdi. 
 

Durmuş Yılmaz, yabancı sermayenin ülkeye girişinin büyük önem taşıdığını, Türkiye'nin 2002 ile 2012 yılları arasında genel anlamda ekonomik olarak iyi yönetildiğini ve Merkez Bankası'nın ciddi bir rezerve ulaştığını ancak 2012 yılından itibaren değişen para politikaları nedeniyle Merkez Bankası para rezervlerinin büyük sıkıntı yaşamaya başlandığını anlattı. İMF'nin sermayenin temsilcisi olduğunu, belli ezberleri bulunduğunu ve bu ezberleri uygulatmaya odaklandığını, IMF'nin kapısına muhtaç olmamanın büyük önem taşıdığını, paraya ihtiyaç varsa nerede ucuz para olduğunu araştırmak ve bu paraya yönelmek gerektiğini ifade eden Yılmaz ayrıca Türkiye'nin üretimden kaynaklı döviz elde etmesi gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz ayrıca Türkiye'nin bugün itibariyle ekonomik yapısal bir sorun yaşadığını, 2002-2007 arasında olduğu gibi üretim odaklı politikalara dönüş yapmamız gerektiğini söyledi. 
 

Bu ekonominin varolan üretken kapasitesini minimum zayiatla korona sonrası sürece taşımanın ve sonrasında yeniden atılım yapılmasının büyük önem taşıdığını belirten Durmuş Yılmaz, siyasetçilerin korona döneminde halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine yeni krediler vererek 3 aylık, 6 aylık yeni sorunların tohumlarını attığını dile getirdi.

Türkiye Varlık Fonu'nun denetlenemediğini, bu durumun yeni borçlar oluşturacağını, bu nedenle de Varlık Fonu'nun mutlaka kapatılması gerektiğini ifade eden Merkez Bankası Eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türkiye'de borç ekonomisi dönemi yaşandığını ancak 2002-2007 yılları arasında uygulanan doğru para politikalarına dönüş yapılması gerektiğini belirtti.
 

Programın sonunda Yılmaz, içinde geçmekte olduğumuz dönemde artık faiz ve kur döneminin dışına çıkılması gerektiğini, üretime, büyümeye, hakça, adalet içinde bölüşüme ve kalkınmaya yönelmemiz gerektiğinin altını çizdi.
 

Program sonunda ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman tarafından Merkez Bankası Eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'a online bir plaket takdim edildi.

Copyrigt © 2023 Play Medya ®